Eva Procházková

Eva Procházková absolvovala magisterský obor sociální antropologie a doktorský
obor sociální politika a sociální práce, v současnosti je studentkou prezenčního
doktorského studia etnologie na Filozofické fakultě UK. Realizovala řadu kvalitativních
terénních výzkumů se zaměřením na tradiční a současnou kulturu, etnické
minority a subkultury. V rámci své disertační práce se zabývá výzkumem vlivů hudby
na utváření etnické identity Afroameričanů. Kontakt: gophry@gmail.com

ESSAYS