Petra Bartáková

Petra Bartáková vystudovala obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské
univerzitě v Plzni. V současné době je doktorandskou studentkou oboru etnologie
na téže univerzitě. Výzkumně se zabývá tématem lidské reprodukce a otázkami
porodnictví a doprovázejících osob u porodu. Kontakt: bartakov@ksa.zcu.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH