Lucie Bartůňková

Lucie Bartůňková je absolventkou magisterského oboru Restaurování a konzervace
děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury na Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice. Nyní je doktorandkou v oboru Historické sociologie na Fakultě
humanitních studií UK v Praze. Profesně se zabývá především průzkumem a restaurováním
nástěnných maleb a památkovou péčí, v historických objektech fotograficky
dokumentuje spontánní nápisy a kresby. Kontakt: lucie.bartunkova@gmail.com

STUDENTS’ WORK