Andrea Beláňová

Andrea Beláňová je doktorandkou na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Strávila rok výzkumem na University of Nevada v Renu
v USA za podpory Fulbrightova stipendia. V současné době spolupracuje jako
terénní výzkumnice na projektu zaměřeném na problematiku domácího školství.
Kontakt: andrea.belanova@email.cz

ESSAYS