Martin Bojda

Martin Bojda je doktorandem v oborech Soudobé evropské dějiny (disertační práce
Politické myšlení Karla Jasperse) a Německá a francouzská filosofie (disertační práce
Goethova fenomenologie) na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
Zabývá se filosofií a estetikou zejména s ohledem na tradice osvícenství, idealismu
a romantiky. Napsal monografie Herderova filosofie kultury a Schleiermacherova
teorie zprostředkování (obě Praha 2015) a Hölderlin und Heidegger (Freiburg
a Mnichov 2016). Kontakt: Bojda.Martin@seznam.cz

ESSAYS