Marie Fritzová

Marie Fritzová vystudovala magisterský obor Kulturní antropologie Předního
východu na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a magisterský obor
Dějepis a občanská výchova na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
V roce 2016 obhájila doktorskou práci věnující se sociální identitě palestinských
křesťanů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2009 pravidelně
provádí terénní výzkum v oblasti Izraele a Palestiny. V současné době působí
na Katedře historie Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni. Kontakt:
mmaja.fritzova@gmail.com

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH