Alena Glajchová

Alena Glajchová je interní doktorandkou na Katedře antropologie Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni. Ve svém výzkumu se zabývá proměnou vztahu
lékař–pacient a celkovou povahou současné medicíny v české společnosti. V současné
době pracuje na disertačním projektu, který se zaměřuje na interakci mezi
tak zvanou zranitelnou populací a lékařským personálem. Hlavní pozornost věnuje
interpretaci zkušenosti týkající se přístupu ke zdravotní péči a komunikace mezi
lékaři a migranty. Kontakt: alenag@ksa.zcu.cz

ESSAYS