Barbora Gregorová

Barbora Gregorová v roce 2007 dokončila magisterské s tudium rusistiky a polonistiky
na Filozofické fakultě UK, v letech 2008–16 studovala doktorský program
na katedře etnologie téže fakulty. O téma postavení žen v Kyrgyzstánu se zajímá
dlouhodobě, na téma rodinných obřadů a postavení ženy v kyrgyzské společnosti
napsala disertační práci. Autorsky se podílela na publikaci Petra Kokaisla a Jana
Pargače Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. Je
autorkou beletristické knihy Kámen-hora-papír a několika desítek publicistických
textů, reportáží či recenzí, zaměřených především na komparativní kulturu či etnologii.
Kontakt: baruch@email.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH