Jakub Havlíček

Jakub Havlíček je religionistou a historikem, zabývá se antropologií náboženství.
Působí jako odborný asistent Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Univerzity Palackého v Olomouci. Kontakt: jakub.havlicek@upol.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

REVIEWS