Zuzana Jurková

Zuzana Jurková je docentkou kulturní/sociální antropologie a vedoucí etnomuzikologického
programu na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zaměřuje se jednak
na hudbu Romů, jednak na urbánní etnomuzikologii.
Kontakt: zuzana.jurkova@post.cz

ESSAYS

EDITORIAL

MATERIALS

REVIEWS

REPORTS