Klára Brožovičová

Klára Brožovičová vystudovala sociologii, sociální antropologii a etnologii na Masarykově
univerzitě v Brně. Od roku 2008 se dlouhodobě zabývá mapováním brněnské
vyloučené oblasti Bratislavská – Cejl v Zábrdovicích. Jako výzkumnice a analytička
participovala na několika mezinárodních projektech: conDENSE Social and Spatial
Consequences of Demographic Change for East Central European Cities, NEUJOBS
Creating and adapting jobs in Europe. Kontakt: klarabrozovicova@seznam.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH