Jana Kliková

Jana Kliková je studentkou magisterského studia oboru Sociální a kulturní antropologie
na katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity. V rámci
dosavadních výzkumů se zabývala tématy spojenými s odpadem. Kontakt: klikova.
jana93@gmail.com