Eva Lukášová

Eva Lukášová je doktorandkou Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. V rámci svého disertačního výzkumu se zabývá vztahem náboženství
a občanské společnosti v Barmě. Podzimní semestr 2015 strávila v rámci pracovní
stáže Erasmus na Kypru, v neziskové organizaci KISA, která pracuje s migranty.
Kontakt: eva.lukasova@mail.muni.cz

STUDENTS’ WORK