Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor je historik a sociolog náboženství, věnuje se i dalším tématům z historie, sociologie a sociální antropologie. Působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a docent Fakulty humanitních studií UK. Je autorem více než stovky odborných studií vydaných v České republice i v zahraničí, přispěl mj. do Příručky náboženských a církevních dějin českých zemí a Čechů ve 20. století (München 2009). Vydal přes deset knih, v poslední době například Sociologie náboženství (Praha 2007; s Dušanem Lužným), Ne/náboženské naděje intelektuálů (Praha 2008) a Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska (Praha 2009).

ARTICLES

ESSAYS

MATERIALS

OBITUARIES

REVIEWS

REPORTS