Věra Okénková

Věra Okénková vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kde v současné době působí jako doktorandka. Zabývá se problematikou
domova, identit, etnicity a integrace a jejím promítáním do oděvní kultury, volného
času nebo percepce prostoru. Kontakt: okenkova.vera@gmail.com

STUDENTS’ WORK