Barbora Pecková

Barbora Pecková je absolventkou magisterského studia soudobých dějin na Fakultě
sociálních věd UK a orální historie – soudobých dějin na Fakultě humanitních studií
UK. V současnosti je doktorandkou Fakulty humanitních studií UK v oboru Soudobé
evropské dějiny. Odborně se zaměřuje na soudobé dějiny střední Evropy, období
demokratické transformace a dějiny komunistických a postkomunistických stran.
Kontakt: barka.peckova@seznam.cz

STUDENTS’ WORK