Barbora Půtová

Barbora Půtová je odbornou asistentkou na Ústavu etnologie FF UK. Provádí
terénní výzkumy, přednáší a publikuje na téma vizuální antropologie, antropologie
umění a antropologie turismu. Dalšími oblastmi jejího odborného zájmu jsou
hmotná kultura a kulturní dědictví. Kontakt: barbora.putova@ff.cuni.cz

ESSAYS