Michael Rádl

Michael Rádl absolvoval v roce 2014 studium obecné antropologie na Fakultě
humanitních studií UK a v současné době je studentem doktorského programu
tamtéž. V popředí jeho badatelského zájmu je ekonomická antropologie, zaměřuje
se především na oblast neformální a okrajové ekonomiky a na souvislosti tohoto
ekonomického odvětví s marginalizací. Kontakt: Radl.Michael@seznam.cz

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH