Vančatová, Marina A. – Butovskaya, Marina L. – Pavelková, Jaroslava