Alena Vodáková

Alena Vodáková je socioložka na odpočinku, v letech 1966–94 pracovala v Sociologickém
ústavu ČSAV (v období tzv. normalizace nuceně sloučen do Ústavu pro
filosofii a sociologii ČSAV), od roku 1994 působila na Fakultě sociálních věd UK
(v letech 1994–98 jako vedoucí katedry sociologie). Kontakt: vodakovi@seznam.cz

MATERIALS