Radek Vorlíček

Radek Vorlíček je absolventem magisterských oborů sociální antropologie a specializace
v pedagogice na Univerzitě Pardubice. Titul Ph.D. získal v oboru Integrální studium
člověka – Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Mezi
jeho odborné zájmy patří antropologie vzdělávání a antropologie dětství. Zabývá se
výzkumem sociální inkluze a exkluze v základních školách, nízkoprahových klubech
a sociálně vyloučených lokalitách. Externě vyučuje sociologii na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové. Kontakt: vorlicek.r@gmail.com

ANTHROPOLOGICAL RESEARCH

STUDENTS’ WORK