Michaela Ferencová - Jana Nosková: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., pracoviště Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2009, 407 pp.

Soukupová Blanka

Download PDF

Vydání: 12, 2010, 2