Peter Salner: Budúci rok v Bratislave alebo stretnutie. [Next Year in Bratislava or a Meeting.] Bratislava: Albert Marenčin PT, 2007, 200 pp.

Soukupová Blanka

Download PDF

Vydání: 12, 2010, 2