Helena Nosková, Eva Tošovská: Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko. [Chapters About Changes on the Borderland with Regard to Králicko (the Králiky area).] Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010, 255 pp.

Soukupová Blanka

Download PDF

Vydání: 13, 2011, 2