Marta Kolářová (ed.): REVOLTA STYLEM. Hudební subkultury mládeže v České republice. [Revolt in Style. Music Youth Subcultures in the Czech Republic.] Praha: Slon 2012, 264 pp. + photographs.

Jónssonová Pavla

Download PDF

Vydání: 14, 2012, 2