Ivo Jirásek – Jakub Svoboda: Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Univerzita Palackého, Olomouc 2015, 236 s.

Tourek Jiří

Download PDF

Vydání: 18, 2016, 1