Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel: Velmocenské ambice v dějinách (Acta Societatis Scientiarum Bohemicae vol. 1) Učená společnost ČR, Praha 2015, 146 s.

Nešpor Zdeněk R.

Download PDF

Vydání: 18, 2016, 3