Nebřenský Zdeněk

Download PDF

Jemelka, Martin. Na kolonii: život
v hornické kolonii dolu Šalomoun
v Moravské Ostravě do začátku
socialistické urbanizace.
Ostrava: VŠB – Technická univerzita
2007.

Jemelka, Martin. Na Šalomouně:
společnost a každodenní život
v největší moravskoostravské
hornické kolonii (1870–1950).
Ostrava: Ostravská univerzita,
Centrum pro hospodářské a sociální
dějiny 2008.

Jemelka, Martin. Lidé z kolonií
vyprávějí své dějiny.
Ostrava: Repronis 2009.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské
dělnické kolonie I: závodní kolonie
kamenouhelných dolů a koksoven
v moravské části Ostravy.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské
univerzity 2011.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské
dělnické kolonie II: závodní
kolonie kamenouhelných dolů
a koksoven ve slezské části
Ostravy.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské
univerzity 2012.

Jemelka, Martin. “Ostrawskie
kolonie robotnicze na drodze
od osiedli firmowych do socjalnie
wykluczonych osiedli romskich
(1954–1989).”
Pp. 59–79 in Szyszlak, Elźbieta,
and Tomek Szyszlak (eds.). Kwestia
romska w kontekście bezpieczeństwa
wewnętrznego i międzynarodowego
państwa. Wrocław: Fundacja
Integracji Społecznej Prom,
Centrum Badań Partnerstwa

Jemelka, Martin. “The Ostrava
Industrial Agglomeration in
the First Half of the Twentieth
Century: Where the Urban
Countryside met the Rural
Town.”
Pp. 71–98 in: Borodziej, Włodzimierz,
Stanislav Holubec, and Joachim von
Puttkamer. Mastery and Lost Illusions:
Space and Time in the Modernization
of Eastern and Central Europe.
München: Oldenbourg 2014.

Jemelka, Martin (ed.). Ostravské
dělnické kolonie III: závodní
kolonie Vítkovických železáren
a dalších průmyslových podniků.
Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské
univerzity 2015.

Vydání: 19, 2017, 2