Neuveden

(Janu Sokolovi k 65. narozeninám)

Slavnostní řeč (J. Kohout)

Ladislav Benyovszky: Skutečnost a subjekt II.

Studie

Jana Hozáková: Kam směřují sociální vědy

Erazim Kohák: The Embers and the Stars - Uhlíky a hvězdy

Mirjam Moravcová - Dana Bittnerová: Američané. Legenda dětí konce 20. století

Ivan Chvátím: Sein als Bewegung?

Petr Zima: K antropologii komunikace psané a mluvené

Tomáš Hájek: Památkáři, ekologové, téma oživení památek

Ladislav Benyovszky: Aktuální myšlení a „věc o kterou běží"

Aleš Novák: Počátečnost počátku. Martin Heidegger v jiném počátku myšlení

Josef Fulka: Poznámka k problematice epistemologické diskontinuity

Jakub Grygar: Historie, paměť, autobiografie. Poznámky k tematizování minulosti

Pavel Kouba: Hermeneutika a věda o životě

Jan Brabec: Člověk jako „ne-osoba"

Jakub Češka: Já v pólech blízkosti a cizoty

Jan Heller: Kdo je můj nepřítel?

Josef Kružík: Posvátné a profánní, sváteční a všední

Dokumenty doby

M. Jakoubek - T. Hirt: Malý retrográdní slovník filosofických pojmů

Libor Prudký: Sokol hore nad oblaky

Sidonius a Sakateka: Smysl, mysl a smích

Jan Sokol: Dopis redaktorovi Práce

Radim Palouš: Dopis Janu Sokolovi

Oto Mádr: Dopis

Zdeněk Neubauer: Sokolovské zlomky - perly nepaměti

J. Novotný - J. Češka: Zdeněk Pinc o Janu Sokolovi

J. Novotný - J. Češka: O Janu Sokolovi vypráví jeho bratr Václav Sokol

J. Novotný - J. Češka: Václav Žák o Janu Sokolovi

Překlad

M. a V. Fredovi: Interpretace hebrejských jmen předků Našeho Pána Ježíše Krista

Materiály

Tomáš Hájek: Kompaktní město jako ideál

Vydání: 4, 2002, 1