Klápšťová Kateřina
 

Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc.

narozen 22.7. 1943 v Praze

1961 - 1966  studium afrikanistiky, etnografie a folkloristiky na FF UK

1967 - PhDr.

Od r. 1969 vědeckým pracovníkem Národního muzea - Náprstkova muzea

r. 1970 - CSc.

r. 1996 - docent UK

r. 1998 - vedoucí Katedry sociologie na FSV UK

 

Josef Kandert, náš přední afrikanista, letos oslavuje šedesáté narozeniny. Afrikanistiku si jako svoji specializaci v rámci etnologického studia zvolil před více než čtyřiceti lety a této orientaci zůstal věrný až do dnešní doby, přestože jeho vědecké pole působnosti je mnohem širší. O formování prvotního Kandertova zájmu o afrikanistiku na počátku šedesátých se zasloužili etnolog - afrikanista  Ladislav Holý (1933 - 1998),  etnolog  Milan Stuchlík ( 1932 - 1980)  a indolog, afrikanista Erich Herold (1928 - 1988). Tehdy Kandert nastoupil  jako čerstvý maturant na praxi do Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a pouto k této instituci respektive k jejím sbírkám už nadále nepřerušil. Na Filosofické fakultě se Kandertovými učiteli afrikanistiky stali Karel Petráček (1926 - 1987), Ivan Hrbek (1923 - 1993) a Petr Zima (1933), u něhož se mimo jiné zabýval studiem Hausštiny. Roku1966 ukončil studia na FF UK diplomovou prací v oboru afrikanistiky: „Význam matrilineárních pokrevně příbuzenských skupin pro soudržnost bilineárních  společností", která zároveň splnila kritéria dizertační práce pro titul PhDr. Po obhajobě kandidátské práce, ve které tentokráte vycházel ze svého etnologického výzkumu současné slovenské vesnice,  se Kandert stal vědeckým pracovníkem a kurátorem afrických sbírek Náprstkova muzea a od r. 1974 vedoucím etnografického oddělení. V letech 1973 - 74 strávil čtyřměsíční studijní cestu v Nigérii, krátkodobější zahraniční pobyty uskutečnil v říjnu  1975 ve Velké Británii, v říjnu1976 v Chicagu, USA a v prosinci 1977 v Portugalsku.  Své odborné znalosti a nabyté zkušenosti pak uplatnil při vedení cyklu přednášek „ Kapitoly z obecné etnografie", který v letech 1977 - 1980 probíhal,  kvůli „normalizačnímu nezájmu" univerzitních kruhů, pod hlavičkou Lidové Univerzity na půdě Náprstkova muzea. Své rozsáhlé afrikanistické vědomosti shrnul v 80. letech ve scénáři pro novou expozici Afriky (bohužel stále z prostorových důvodů neuskutečněnou) a navíc v obsáhlé monografii „Afrika" vydané v nakladatelství Mladá Fronta roku 1984.  V roce 1987 odjel na studijní a přednáškový pobyt do USA na University of Massachusets v Amherstu za podpory Fulbrigtovy nadace a v roce 1991 působil v Cambridge ve Velké Británii. Návaznost na  tyto zkušenosti v zahraničí a také nové  koncepce univerzitní výuky v důsledku celkové změny politického klimatu  v 90. letech  vedly Josefa Kanderta k intenzivní orientaci na pedagogickou činnost na Karlově Univerzitě (Katedra afrikanistiky FF UK, Katedra etnologie FF UK, Katedra sociologie FSV UK) i na Západočeské Univerzitě v Plzni. Vysokoškolská výuka nakonec v jeho profesní činnosti převážila, přesto však Josef Kandert i nadále zůstává v úzkém kontaktu s Náprstkovým muzeem jako vědecký kurátor afrických sbírek. Jeho bohatá výstavní a publikační i přednášková činnost na poli afrikanistiky svědčí o jeho intenzívní přínosné práci v tomto oboru.

Vydání: 5, 2003, 12