Šístek František

Robert Elsie:  A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture.  London, Hurst 2001,  357 s., ISBN 1850655707.   

    Albánci v moderních dějinách žili ve své naprosté většině v materiální chudobě, jejich tradiční kultura však byla a dosud je velice bohatá.  To dokazuje i nedávno publikovaný slovník, věnovaný albánské náboženské problematice, mytologii a lidové kultuře.  Práce Roberta Elsieho A Dictionary of Albanian Religion, Mythology, and Folk Culture je zatím prvním slovníkem, který se pokusil tato témata přehledně shromáždit a alfabeticky uspořádat.

     Slovník se soustřeďuje především na tématický okruh náboženských, mytologických a folklorních představ.  Hesla obsahují zejména informace o náboženských řádech či sektách, jejich významných historických představitelích, svatých a poutních místech, legendách, legendárních postavách, svátcích, rituálech, pověrách, lidových zvycích (svatební obyčeje, pohřby) atd. Stranou samozřejmě nezůstává ani albánské zvykové právo a krevní msta jako jeho asi nejznámější projev.   Pojmy, které s takto vymezenou problematikou přímo nesouvisejí (lidová hudba, sféra materiální kultury) nebyly do slovníku pojaty či jsou zmíněny jen v nejmenší míře.  Elsieho práce tedy především odráží bohatý myšlenkový svět albánských populací, žijících v různých oblastech západního Balkánu - v Albánii, na Kosovu, v Makedonii, Černé Hoře a Řecku - i v jižní Itálii.  Základní informativní funkci publikace umocňují bibliografické reference pod jednotlivými hesly, stejně jako bohatá bibliografie v závěru knihy. 

     Elsieho průkopnický slovník poslouží všem zájemcům o kulturu, historii, mytologii a antropologii Albánců a jihovýchodní Evropy jako celku. 

Vydání: 5, 2003, 9