Jan Blüml - Filozofická fakulta UP, Olomouc

Stanislava Boušková - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Tomáš Bubík - Filozofická fakulta UP, Olomouc

Karel Černý - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Ondřej Daniel - Metropolitní univerzita, Praha

Kamila Fialová - Sociologický ústav AV ČR, Praha

Pavol Frič - Fakulta sociálních věd UK, Praha

Josef Fulka - Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha

Petr Gibas - Sociologický ústav AV ČR, Praha

Markéta Hajská - Filosofická fakulta UK, Praha

Marek Halbich - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Tomáš Herman - Filozofická fakulta OU, Ostrava

Martin Heřmanský - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Stanislav Holubec - Filozofická fakulta OU, Ostrava

Pavel Hošek - Evangelická teologická fakulta UK, Praha

Štefan Chudý - Pedagogická fakulta UP, Olomouc

Petr Janeček - Filosofická fakulta UK, Praha

Jana Jetmarová - Fakulta filozofická UPa, Pardubice

Dana Knotová - Filozofická fakulta MU, Brno

Marta Kolářová - Sociologický ústav AV ČR, Praha

Matěj Kratochvíl - Etnologický ústav AV ČR, Praha

Hana Kubátová - Fakulta sociálních věd UK, Praha

Ferenc Laczo - Maastricht University, Velká Británie

Michal Lehečka - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Václav Matoušek - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Jan Mervart - Filosofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR, Praha

Mirjam Moravcová - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Radka Mudrochová - Fakulta filozofická UHK, Hradec Králové

Karolína Pauknerová - Centrum pro teoretická studia AV ČR

Barbora Půtová - Filosofická fakulta UK, Praha

Irena Reifová - Fakulta sociálních věd UK, Praha

Martin Ouředníček - Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Danica Schebelle - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

Radoslava Schmelzová - Divadelní fakulta AMU, Praha

Marek Skovajsa - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Veronika Sobotková - Fakulta filozofická ZU, Plzeň

Luděk Sýkora - Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Hana Synková - Fakulta filozofická UPa, Pardubice

Zdeněk Uherek - Etnologický ústav AV ČR, Praha

David Václavík - Filozofická fakulta MU, Brno

Barbora Vegrichtová - Policejní akademie, Praha

David Verbuč - Fakulta humanitních studií UK, Praha

Alžběta Wolfová - Fakulta humanitních studií UK, Praha